SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
temperatur [temp(e)ratu´r] substantiv ~en ~er temp·er·at·ur·en1(mått på) värmetillstånd hos före­mål e.d.; ofta om den om­givande luftens värmetillstånd om inget annat an­ges fys.meteorol.temperaturfalldagstemperaturmedeltemperaturutomhustemperaturhög temperaturlåg temperaturi juli steg temperaturen ofta till 30 gradertemperaturen i Stock­holm var 20 gradervattnets temperatur var bara 16 graderspec. om kropps­temperatur som indikation på hälso­tillståndtemperaturnedsättandeta temperaturen på den sjuketrots medicinen steg hans temperatur till 40 graderäv. bildligt, spec. om (hög) stämning, spänning o.d.det var hög temperatur på natt­klubbentemperaturen steg ytterligare några grader när länderna mobiliseradespec. äv. i ett ut­tryck för att under­söka el. ut­röna ngtta temperaturen på val­rörelsensedan 1776av lat. temperatu´ra ’blandning; temperatur’ 2ut­jämnad stämning av musik­instrument, var­igenom instrumentet kan spelas i många ton­arter tack vare att små av­vikelser från de korrekta intervallen accepteras musiksedan 1743