publicerad: 2021  
temperatursvängning temperatur­svängningen temperatur­svängningar
temp·er·at·ur|­sväng·ning·en
substantiv
[tempratu`r-] el. [temperatu`r-]
ofta plur. (upp­repad) kraftig temperaturförändring
januari blev en månad fylld av temperatur­svängningar
belagt sedan 1911