publicerad: 2021  
tidvatten tidvattnet
tid|­vatt·net
substantiv
ti`dvatten
regel­bunden höjning och sänkning av havs­yta till följd av månens och solens dragnings­kraft
tidvattenkraftverk
äv. om det till­strömmande vattnet vid hög­vatten
tidvattenvåg
de över­raskades av det starka tid­vattnet
belagt sedan 1787