publicerad: 2021  
torpare torparen, plural torpare, bestämd plural torparna
torp·ar·en
substantiv
[tår`p-]
historiskt person som ett torp upp­låtits åt
de sociala skillnaderna mellan bönder och torpare var stora
nu­mera ibland var­dagligt inne­havare av (mindre) fritids­hus på lands­bygden särsk. när det i viss mån an­vänds till hus­behovs­jord­bruk
sommartorpare
belagt sedan 1487–91 (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska thorpare