publicerad: 2021  
tott totten tottar
tott·en
substantiv
[tåt´]
liten tofs av hår, garn eller dylikt
hårtott; ulltott
i sammansättn. äv. om något litet och obetydligt i all­mänhet
belagt sedan 1580; sv. dial. tutt, tott; trol. ett barnspråksord