SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tott [tåt´] substantiv ~en ~ar tott·enliten tofs av hår, garn e.d. Nollhårtottulltotti sammansättn. äv. om ngt litet och o­betydligt i all­mänhetlintotttummetottsedan 1580sv. dial. tutt, tott; trol. ett barnspråksord