SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tvi interjektion fy! ett ut­tryck för förakt, äckel o.d. komm.Din svikare! Tvi!tvi dig!tvi för den lede!tvi vale!fy!som uttr. för avsky o. d.vard.tvi vale, mjölken är ju sur! sedan början av 1500-taletNya Krönikans fortsättningar eller Sture-Krönikornafornsv. tvi; av ljud­härmande urspr.