publicerad: 2021  
underprivilegierad underprivilegierat underprivilegierade
under|­privi·legi·er·ad
adjektiv
un`derprivilegierad
som har långt sämre levnads­nivå än genom­snittet och knappast kan an­ses ha skälig levnads­nivå
under­privilegierade grupper i sam­hället
belagt sedan 1969