publicerad: 2021  
vaccin vaccinet, plural vacciner el. vaccin, bestämd plural vaccinerna el. vaccinen
vacc·in·et
substantiv
[vaksi´n]
före­byggande läke­medel som består av (delar av det eller hela det) smitt­ämne som orsakar en sjukdom men i av­dödad eller försvagad form; för att kroppen ska ut­veckla anti­kroppar mot denna (typ av) sjukdom
vaccinforskning; influensavaccin; koleravaccin; smittkoppsvaccin
vaccin (mot något)
ut­veckla ett nytt vaccin; testa ett nytt vaccin
belagt sedan 1804; bildn. till lat. vacc´a 'ko'