publicerad: 2021  
vakuum vakuumet, plural vakuum
vaku·um·et
substantiv
[va´kum]
full­ständigt tom­rum särsk. med tanke på från­varo av luft
vakuumförpackning; vakuumpåse
äv. bildligt
genom landets en­sidiga ned­rustning upp­stod ett militärt vakuum i om­rådet; hon levde i ett känslo­mässigt vakuum
belagt sedan 1611; av lat. vac´uum med samma betydelse, till vac´uus 'tom; ledig'; jfr ur­sprung till vakant