SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vre`de substantiv ~n vred·endjup och stark känsla av att ha blivit för­orättad på ett sätt som kräver upp­rättelse psykol.JFRcohyponymilskacohyponymförbittringcohyponymursinne helig vredeåter­hållen vredeväcka vredekänna stark vredelåt inte din vrede gå ut över de o­skyldiga barnenhennes an­sikte var mörkt av vredeäv. ngt försvagat (på an­dras vägnar e.d.)vreden över kränkningarna av de mänskliga rättigheternavrede (över ngt/att+V/SATS)vredens dagsedag 2 sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. vreþe; till 1vred Elda under din vrede med maktens nyheter Dämpa inte din smärta över livet som stjäls ifrån oss.Ingrid Sjöstrand, Elda under din vrede (i Humlan vingad. Sångbok för brummare, 1976)