SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
yr`kesmässig adjektiv ~t yrk·es·mäss·ig1som upp­fyller yrkets krav på gott ut­förande, funktions­duglighet etc. admin.arb.MOTSATSantonymamatörmässig JFRcohyponymprofessionell 1 yrkesmässigt förfarandeyrkesmässiga verk­tygäv. ut­vidgatsom följer av yrkets vill­kor polisens yrkesmässiga miss­trosedan 18762som bedrivs som yrke om verksamheter som kan bedrivas på annat sätt admin.af.arb.yrkesmässig telefon­försäljningyrkesmässig pr-verksamhetsedan 1871