publicerad: 2021  
zombie zombien, plural zombier äv. zombies
substantiv
[såm´bi]
levande kropp som (enligt voodoo­magin) förlorat sin själ och i stället behärskas av någon troll­karl eller dylikt
JFR voodoo
ofta bildligt
den sjuke förvandlades till en vilje­lös zombie
belagt sedan 1928; av engelska zombie med samma betydelse; besläktat med kongolesiska zumbi 'lyckofetisch'