SAOL

Koncentrerad ordlista med 126 000 ord

SO

Ingående beskrivningar av 65 000 ord

SAOB

Historisk ordbok med 500 000 ord