SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2021  
Å, prep. o. adv.2 ssgr (forts.; jfr anm. sp. 12):
(II 1) Å-BONDE. (†) åbo. Fryxell Ber. 8: 205 (1838). Åbönderna hade större eller mindre gårdar och betalade för dem en vanligen låg penningskatt. Schröder Bruksb. 59 (1892).
(II 1) -BONING. (†) abstrakt: befolkning (se d. o. 1); jfr boning, sbst.1 1. MennanderBr. 2: 688 (1748). Om Landets Forna beskaffenhet, Åboning ock Indelning, kunde .. mycket berättas. Åhstrand Öl. 155 (1768). BL 2: 317 (1836).
Spoiler title
Spoiler content