SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1893  
ABDERIT ab1deri4t, m.||(ig.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. abderit, lat. abderites]
urspr. inbyggare i den forntrakiska staden Abdera; (på grund af det rykte för enfald, inbyggarna i Abdera vunnit, äfv.) människa, som tänker l. handlar förvändt. Abderiternas Historia. Af Wieland. Öfversättning. (1799, boktitel). Dalin (1871). Försök .. att vrida rätt förvridna Abderiter! Fröding 141 (1891).
Spoiler title