SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ABECEDARISK ab1eseda4risk l. a1-, adj.
af föreg. (abcdarisk) (Vi) lemna dessa abcdariska funderingar .. i hopp att .. hafva fäst uppmärksamheten .. på den Finska bokstafslärans rika innehåll. Lönnrot i Suomi 1841, h. 4, s. 26. Mycket abecedariska eller rent elementära saker på kristendomens område. Myrberg Vittnet N. F. 3: 66 (1869). Abcdariska lidanden, lidanden af lexor, hemlexor, baklexor och lexor i öfverflyttad bemärkelse. Wikner Vitt. skr. 194 (1880).
Spoiler title
Spoiler content