SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ACCISA (acci´sa Weste), v. -ade.
Etymologi
[af t. accisen].
— jfr FÖR-ACCISA.
1) (†) tr. erlägga accis för (en vara). Taxan På thet som i Stadzportarne och widh Siötullarne accijsas. Ordn. o. taxa öfw. accijsen 1672. s. A 4 a. Ej må någon Salu-Idkare accisa något til husbehof. Publ. handl. 6: 4345 (1756). Heinrich (1814).
2) (sannolikt †) intr. erlägga accis (för en vara). Skal man ock accisa för thenna wahran. Lind (1749). Weste (1807). Almqvist (1842).
Spoiler title
Spoiler content