SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ACKUSATORISK ak1ɯsatω4risk, äfv. akɯ1-, adj.
Etymologi
[af t. accusatorisch; jfr lat. accusatorius, af accusator, anklagare]
jur. Ackusatorisk (brottmåls-)process (motsatt INKVISITORISK). Nordström Samh. 2: 485 (1840). (Enligt) den ackusatoriska eller anklagelseprincipen .. utvecklar sig processen genom en af domaren ledd förhandling mellan den, som utför anklagelsen, och den, som utför försvaret. Hagströmer i NF 2: 1175 (1878).
Spoiler title
Spoiler content