SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ADJEKTIV ad3jäkti2v l. -jek-, äfv. 104 (adjecti´v Weste), adj.; -T, adv.
Etymologi
[af lat. adjectivus]
1) språkv. = ADJEKTIVISK. En adjektif ändelse på sk. Rosenstein i SAH 1: 9 (1801). Adjectiva ändelser. Leopold Därs. 191. Rydqvist SSL 2: 376 (1860).
2) [jfr fr. adjectif, t. adjectiv-pigmente] färg. (färgämne,) som ej kan fixeras utan hjälp af beta. S. Jolin i NF 5: 606 (1882).
Spoiler title
Spoiler content