SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ADMITTERA ad1mite4ra l. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, samt ADMISSION -ʃω4n (föga br.).
Etymologi
[af t. admittieren, lat. admittere]
eg. släppa fram l. in (till); tillåta (ngn) l. framsläppa (ngn till) begående l. erhållande l. undergående af (ngt). Admitteras till trolofning. Schybergson 1: 545 (cit. fr. 1673). Hvar och en, som matheseos professorerne admitterat till magistergraden. Nordin Bet. XLI (1785). Varda till prestexamen admitterad. SFS 1830, s. 91. Admission till undervisning. Därs. 1838, nr 52, s. 16. Till den Heliga Nattvarden admitteras. Därs. 1846, nr 18, s. 10.
Spoiler title
Spoiler content