SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFBORSTA a3v~bor2sta (a`fborsta Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr t. abbürsten, d. afbørste]
Abfegung .. afborstande. Möller (1782).
1) borsta bort (damm o. d.). Högtidskläder, från hvilka .. Pigan afborstat .. hvart damkorn. Eurén Orth. 2: 40 (1794). Ornerade saker poleras på borsttrissor .., hvarefter de bestrykas med en gröt af krita och vatten, som sedan afborstas på en torr borsttrissa. Almroth Tekn. 616 (1839). Fotningarne (fotsingar, byxor) bestå af frömjöl från blomstrens ståndare, hvilket (af bina) afborstas med den håriga snabeln. Dahm Biet 45 (1878). (Från) jackan .. (var) snön afborstad. Lönnberg Cas. 26 (1882). Det är de äggstinna (kochenill-)honorna, som med en fjäder afborstas från näringsväxten. Sandahl i NF 8: 1214 (1884).
2) gm borstning (fullständigt) befria (ngt) från vidsittande damm o. d. Afborsta hatten, stöflarna. Afborsta en rock. Dalin (1850). Vid glans- och mattförsilfring kan hela arbetet påläggas med ett och samma poliment och afborstas med samma lilla borste. AHB 13: 37 (1854, 1886). Humlorna .. sätta sig endast på .. (blommor) med kort pistill, hvilkas ståndare stå nära själfva brämet, så att de utan möda kunna afborstas. Reuter i UVTF 35: 44 (1886).
Anm. I båda bet. (utom i part.) hellre BORSTA AF.
Spoiler title
Spoiler content