SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFBRÖSTA a3v~brös2ta, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr t. abprotzen, d. afprodse]
artill. från föreställaren skilja (i lavett liggande kanon). Då kanonen ligger i lavetten, åtskiljd från föreställaren, kallas han afbröstad. Hazelius Artill. 103 (1839, 1865). Då artilleriet skall skjuta .. afbröstas kanonerna. Dens. Förel. 401 (1839). Ett afbröstadt batteri. Därs. 408. — abs. Hazelius Förel. 401 (1839). Hastighet i upp- och afbröstningar är bland ett artilleris förnämsta egenskaper. Därs. 442. — jfr BRÖSTA AF.
Ssg: AFBRÖSTNINGS-FORDON310~20. l. ~02. Vid ett afbröstningsfordon hafva framvagnen (föreställaren) och bakvagnen ej gemensamt öfverrede samt kunna med lätthet skiljas från och åter förenas med hvarandra. Billmanson i NF 5: 31 (1881).
Spoiler title
Spoiler content