SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFBULTA a3v~bul2ta, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
(föga br.) bulta (ngt), så att (det) går af. Dalin (1850). — jfr BULTA AF.
Spoiler title
Spoiler content