SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFDESTILLERA a3v~des1tile2ra (med afs. på uttal o. skrifsätt se för öfr. DESTILLERA), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. abdestillieren]
1) gm destillering afskilja. Brandt i VetAH 2: 51 (1741). Afdistillera .. 2/3 af vattnet. Berzelius Kemi 1: 306 (1808, 1817). Svaflets afdistillering från bergarten. Uppf. b. 4: 550 (1873). Ris underkastas mältning och jäsning, och den derunder bildade alkoholen afdestilleras. Sandahl i NF 1: 952 (1876). — jfr: (Salpetersyra har) blifvit .. öfver tenn afdistillerad. Rinman 2: 982 (1789).
2) gm destillering befria (ngt) från ämnen, som så låta afskilja sig. Man kan .. bereda qvicksilfverchlorid genom metallens upplösning i kungsvatten(,) .. afdistillering till torrhet och sublimering. C. G. Nyblæus 443 (1846).
3) intr.: afgå gm destillering. Qvicksilfret afdestillerar och fosforsyran återstår. Berzelius Kemi 2: 390 (1812, 1822). Dens. Blåsr. 268 (1820).
Spoiler title
Spoiler content