SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFGÄLD a3v~jäl2d (a`fgäld Weste), r. l. f. (m. Sahlstedt (1773). (†) n.? med afs. på genus jfr för öfr. GÄLD); best. -en († -et; kan äfv. föras till AFGÄLDE; se d. o.); pl. -er.
Ordformer
(-gellet (best.) 2 Kon. 8: 6 (Bib. 1541). -giell G. I:s reg. 8: 208 (1533))
Etymologi
[fsv. afgiäld, -gäld, -gäll, n. jfr isl. afgjald, n.]
1) (numera nästan bl. kam.) afgift, utskyld; i sht (årlig) afgift (i spannmål l. annan lämplig räntepersedel), som af egare l. innehafvare af afsöndrad jord erlägges till egaren l. innehafvaren af den lägenhet, hvarifrån jorden blifvit afsöndrad. Same skatt och årlige affgeld vtaff thesse .. gårder. RR 24 Febr. 1548, fol. 37 b. Vthlagorna eller affgeldet. L. Petri Kyrkoord. 73 b (1571). Afgäld .. det som gäldes och görs af ens Jord, eller heman. Stiernhielm Fateb. A 4 b (1643). Afrad, tijonde och all annan afgäld af fast egendom. HB 17: 6 (Lag 1734). Vid Konungens almänna fiskelägen .. fiske bruka, och bodar upsättia mot viss afgäld. BB 18: 2 (Därs.). Kronans inkomster (bestå) till icke ringa del .. uti afgälder af Kronogodsen. Rabenius Kam. § 297 (1825, 1832). Å lägenhet, som från hemman afsöndras, .. skall årlig afgäld läggas i spannemål, dagsverken eller annan räntepersedel. SFS 1827, s. 1410. Häradets inkomst af allmänningsränta och annan afgäld. Nordström Samh. 2: 463 (1840). (Upplåta) .. jord .. emot viss årlig afgäld eller arrendeafgift. Olivecrona Lagb. gift. 137 (1851). Ständerna belade allt utifrån .. kommande hvete med en (viss) afgift .. på tunnan, utom alla förut ålagda afgälder. Malmström Hist. 4: 240 (1874). — jfr STRÖMS-, ÅRS-AFGÄLD.
2) (numera bl. jur.) afkastning, ränta (af fast egendom l. kapital); inkomst l. rättighet, som har sin grund i en viss rättighet (t. ex. rättigheten till hushyra på grund af eganderätten till huset). Alt affgellet aff åkrenom. 2 Kon. 8: 6 (Bib. 1541); jfr Spegel Gl. (1712), Swedberg Schibb. 188 (1716). Vthlähnte Penningar och thesz (dvs. deras) affgäld. Sjöl. Bodm. 6 (1667). Räntan och afgäldet (af biltog mans gods o. arf). ÄB 7: 3 (Lag 1734); jfr Nehrman Ärfd. 104 (1752). Inbegripa afgälden i hufvudsumman. Crusenstolpe Mor. 4: 330 (1841). Fructus civiles (afgäld ..). Schrevelius 1: 138 (1844, 1851). NF (1875).
3) handel. i förb. UPP- OCH AFGÄLD (se d. o.).
Spoiler title
Spoiler content