SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFLÄSSA a3v~läs2a, v. -er, -te, -t, -t. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE.
Etymologi
[jfr d. aflæsse]
(föga br.) = AFLASSA. Man kan Sädeslasset i sin Lada införa, ther behändigt aflässa. Risingh Landb. 30 (1671). Till på- och aflässning åtgår .. 7 till 8 minuter. Stål 1: 207 (1834). — jfr LÄSSA AF.
Spoiler title
Spoiler content