SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFPUTSA a3v~put2sa (a`fputsa Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.).
Etymologi
[jfr d. afpudse, nnt. afputzen, t. abputzen]
— jfr PUTSA AF.
I. [jfr PUTSA i bet. göra snygg l. ren]
1) befria l. rengöra (ngt) från ngt onyttigt l. missprydande, som sitter fast på (dess) yta; stundom närmande sig bet.: vederbörligen l. fullständigt rengöra l. putsa.
a) om träd l. växtdelar: beskära, afkvista. Rooten afputzas lijtet. Rålamb 14: 18 (1690). Afputsa .. trän nästan ned vid roten. Lidbeck i VetAH 15: 226 (1754). Granar och häckar (voro) något snäft afputsade. Leopold 5: 165 (c. 1820). — jfr 2 a.
b) om andra föremål, som befrias från smärre ojämnheter l. obehöriga delar: afjämna. Afputsa en träskifva med (puts-)hyfvel. Rappade murar(,) som skola oljefärgas, få icke hvitkalkas utan blott afputsas. Stål 1: 139 (1834); jfr II. Metallbilder, (som) .. äro gjutna och derefter ciselerade (med grafstickel, mejsel och fil afputsade). Hildebrand Kyrkl. konst 62 (1875). Fenorna afputsas, men bortskäras icke. Zetterstrands Kokb. 110 (1883). Efter denna behandling afputsas lädret på köttsidan, så att det blir jämnt och glatt. Jolin i NF 10: 407 (1886).
c) om föremål, som befrias från främmande ämne(n): göra snygg l. ren; putsa. Han .. afputsade fingret (hvarmed han dragit en ring på jorden). Leopold 5: 86 (c. 1820). Soldaten skall, så ofta det behöfs, afputsa gevärspipan. Kindblad (1867). Målningen .. afputsas med .. (ett slags) såpa, om den är bestruken med oljefernissa. NF 13: 957 (1889).
2) från ytan af ngt afskilja l. bortrensa (ngt onyttigt l. missprydande, som sitter fast därå).
a) om öfverflödiga växtdelar: afskära, bortskära. På tilämnade stamträd afputsas .. alla sidogrenar bäst, medan telningarne äro små. Retzius Fl. oec. 5 (1806). (Vingårdsodlaren) befrämjar vextligheten hos de saftiga (kvistarna) genom afputsandet af vattengrenar och skadliga utvexter. Melin Jesu lefv. 4: 125 (1851, 1863). — jfr 1 a.
b) i allm. om smärre ojämnheter, obehöriga delar osv.: aflägsna, borttaga. (Vid varpens uppredning) afputsas alla knutar och ojemnheter med en sax. Ekenmark Sammandr. 15 (1823). På långt hår böra de yttersta .. spetsarne understundom afputsas. Hartman 28 (1828). Ojemnheterna (i pappersmassan) afputsas (efter torkningen) med knif, fil, glas- eller sandpapper. Ålander i AHB 119: 21 (1884). — bildl. Afputsa grofheten och jemka oordentligheten (i Shaksperes språk). Leopold 5: 68 (c. 1820); jfr 1.
II. [anslutande sig till PUTS, r. l. m.] handtv. (vederbörligen l. fullständigt) putsa l. med rappning öfverdraga (en byggnad, en vägg o. d.). Husen äro .. af kors-värke, .. snygge och väl afputsade. Linné Sk. 70 (1751). Brunius Sk. k. 95 (1850). ”Putsen”, eller det murbruk, med hvilket väggar och tak afputsas. Sandahl i NF 17: 349 (1892).
Spoiler title
Spoiler content