SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFRAPI, sbst.
Etymologi
[efter isl. afhrapi; jfr äfv. fsv. afrapa las]
(enst., †) afskrap, onyttigt ting. Af-rapi, i(d) e(st) afskrap. Stiernhielm Ut. (1668).
Ssg: AFRAPI-BÖRDA. (enst., †) onyttig börda. Allom en öfwerlast, och Jorden een afrapi-börda. Stiernhielm Herc. 477 (1668).
Spoiler title
Spoiler content