SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFROPA a3v~rω2pa, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr d. afraabe, holl. afroepen, t. abrufen]
(knappast br. utom ss. jäg.) gm rop bortkalla. Wikforss (1804, under abrufen). — särsk. [jfr t. einen hund abrufen] jäg. gm tillrop locka (en hund) från spåret. Hare (får rapphönshunden) endast så länge (förfölja,) till dess han blifver afropad af jägaren. Källström 71 (1850, 1861). — jfr AFLOCKA 1 b.
Spoiler title
Spoiler content