SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFRYKA a3v~ry2ka, v. -er, -rök, -röko, -rykit, äfv. -rukit (se för öfr. RYKA). vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr t. abrauchen]
kem. — jfr AFRÖKA.
1) (mindre br.) intr.: gm upphettning bortdunsta, förflyktigas. Sedhan lät (dvs. låt) Ätikian affsiudha eller affrykia på Eelden. Forsius Min. 64 (1643).
2) [jfr d. afryge] tr. = AFRÖKA 1. Afdunstning, Afrykning .. har till ändamål att genom ett flyktigt lösningsmedels försättande i gasform bortskaffa detsamma utur en lösning och få det upplösta qvar. C. G. Nyblæus 308 (1846). jfr AFDUNSTA 3.
Spoiler title
Spoiler content