SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFSKILJELIG a3v~ʃil2jelig, adj.
som kan afskiljas. Det (är) ingalunda ännu .. till fullo afgjordt, om och huruvida Rätts-läran i Philosophisk mening är en ifrån Moralen afskild eller afskiljelig Vetenskap. Biberg 2: 4 (c. 1820). Schulthess (1885). — jfr O-AFSKILJELIG.
Spoiler title
Spoiler content