SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFSTICKNING a3v~stik2niŋ (a`fstickning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af AFSTICKA, v.1 — särsk.
1) (†) motsv. AFSTICKA I 4. (Fisk-)dammarnas afstickning. Nordberg 1: 740 (cit. fr. 1706).
2) motsv. AFSTICKA I 5. — (föga br.) konkret: gm i marken nedstuckna pinnar osv. bildad gränsskillnad l. betecknad sträckning. Kindblad (1867).
3) motsv. AFSTICKA I 6. — (föga br.) konkret: gm punktering l. gravering framställd afbildning (karta, ritning o. d.). Almqvist (1842). Kindblad (1867). — jfr AFSTICK 1.
Ssgr: (2) AFSTICKNINGS-KÄPP310~2. Almqvist (1842).
(2) -LINA~20. Wikforss (1804, under absteckleine). Schulthess (1885).
(jfr AFSTICKA I 1 b) -MASKIN~02. S. Brunau i Tekn. tidskr. 1895, A. M. s. 32.
(2) -PÅLE~20. Almqvist (1842).
Spoiler title
Spoiler content