SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFTELEFONERA a3v~te1lefωne2ra l. ~tel1-, äfv. -ån- l. -on-, l. ~01—, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
gm telefonering l. medelst telefon afsända l. återgifva (ett meddelande o. d.). Det aftelefonerade ordet. Tekn. tidskr. 1895, A. M. s. 71. — jfr TELEFONERA AF.
Spoiler title
Spoiler content