SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFTILLRA a3v~til2ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
(föga br.) tillra ned (från ngt). Aftilra, .. sachte herabrollen. Möller (1790). Dalin (1850). — jfr TILLRA AF.
Spoiler title
Spoiler content