SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFTRYCKNING a3v~tryk2niŋ (a`ftryckning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af AFTRYCKA. — särsk.
I. motsv. AFTRYCKA I 3. gymn. Stark aftryckning med främre handen i nedsprånget. Ling Tab. 15 (1868).
II.
1) motsv. AFTRYCKA II 1. — (föga br.) konkret: aftryck. Dalin (1850). Tjufven hade gjort en aftryckning af nyckelaxet uti ett stycke bly. G. Thomée enl. Kindblad (1867). geol. Wallerius Min. 387 (1747). Ichthyotypolithi .. eller i Skifver (dvs. skiffer) aftryckningar af Fiskar. Kalm 1: 434 (1753). Weste (1807).
2) motsv. AFTRYCKA II 2. Nordin Boktr. 235 (1881). Aftryckningen af en stilform kan ske .. mellan två parallella plattor. NF 16: 835 (1892). — konkret. Dalin (1850).
Ssgr: (III) AFTRYCKNINGS-VATTEN310~20. Det i diffusören .. efter aftryckningen qvarstående vattnet — kalladt ”aftryckningsvatten” — aftappas. A. J. Roman i LAT 1870, s. 295.
(II 1) -VAX~2. Ålander i AHB 119: 4 (1884).
Spoiler title
Spoiler content