SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKROBAT ak1råba4t l. -ω-, l. -o-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. akrobat, fr. acrobate, eng. acrobat(e), af gr. ἀκρόβατος, som går på tå l. som klättrar uppåt, af gr. ἄκρος, på spetsen, öfverst, högst, o. -βατος, af βαίνειν, gå]
som har till yrke att utföra svårare gymnastiska konststycken, lindansare; äfv. i allm. om person, som är skicklig i att utföra dylika konststycken. Denne gymnast är ju en riktig akrobat. Dalin (1850). Den publik, som lockas af chansonnettsångerskor .., negrer och akrobater. A. Flodman i VLS 13 (1884).
Ssgr: AKROBAT-KONST103~2. NF 16: 1030 (1892).
-TRUPP~2. K. Piehl i Nord. tidskr. 1892, s. 656.
Spoiler title
Spoiler content