SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AKTTAGA, v. (se för öfr. TAGA, v.) vbalsbst. -ANDE. (†) iakttaga, taga i akt. Den rätt sin Tijd akt-taga weet. Lucidor Hel. P p 4 b (c. 1674). Agttagande af rätta sånings-tiden. Hülphers Norrl. 3: 57 (1777). — jfr AKT, sbst.3 1 g, 2 c.
Spoiler title