SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ALKALINSK al1kali4nsk, äfv. ALKALINISK al1kali4nisk (alkali´nisk Weste), adj.
Etymologi
[jfr t. alkalinisch]
(numera föga br.) kem. = ALKALISK. Alkaliniska Bader (dvs. bad). Wallerius Hydrol. 63 (1748). Denna Gikt-materia .. (anses af några) vara snarare alcalinsk, än syrlig. P. J. Bergius i VetAH 23: 13 (1762). Ödmann M. Park 287 (1800). Deleen (1829).
Spoiler title
Spoiler content