SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ALLFARTSVÄG al3farts~vä2g l. 31~, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[ombildning af ALLFAR(S)VÄG under anslutning till FART]
(föga br.) = ALLFARVÄG. Också Kristiania har sin stora allfartsväg, ”Carl Johann”. SD (L) 1897, nr 66, s. 1. — i bild. G. Nordensvan i AB 1891, nr 119, s. 3. Därs. nr 286, s. 3.
Spoiler title