SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AMFITEATRALISK am1fite1atra4lisk l. 010040, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr d. amfitheatralsk, t. amphitheatralisch]
liknande l. ordnad ss. på l. påminnande om en (antik) amfiteater; trappstegsvis (o. kretsformigt) anordnad. Atterbom Minnen 401 (1818). Gestalten (af den grekiska teatern) var en dryg halfcirkel, inom hvilken bänkraderna, amphitheatraliskt uppstigande, lupo concentriskt. Palmblad Fornk. 2: 354 (1845). Staden (Neapel) ligger amfiteatraliskt. NF 11: 906 (1887). På absisens (i Florakyrkan) amfiteatraliska stolrader sitta sångare och sångerskor. Lundin N. Sthm 230 (1888). — jfr följ.
Spoiler title
Spoiler content