SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AMPUTERA am1pɯte4ra l. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, AMPUTATION am1pɯtatʃω4n l. -aʃ-, l. 010—.
Etymologi
[af t. amputieren, fr. amputer, lat. amputare, afskära, beskära (växter), af pref. am(b)-, omkring (jfr gr. ἀμφί; se OM), o. putare, kvista (träd) o. d.]
eg.: afskära, bortskära.
a) kir. på operativ väg afskilja (en lem l. kroppsdel i allm. l. en del af en lem osv.) l. en del af (en lem osv.), vanl. om armar l. ben; aftaga; äfv. [jfr fr. amputer qn] med personen som obj. Verkställa, utföra, företaga amputation. Acrel i VetAH 15: 281 (1754). Gemenligen besväras Amputerade mycket af förstoppning. Sönnerberg Chir. 267 (1801). Fingrarne Amputeras altid i leden. Därs. 272. Han önskar amputeras. Nyblom Hum. 68 (1874, 1883). Amputation af svansen måste stundom företagas hos husdjuren. Vennerholm o. Svensson Husdj. 7 (1892).
b) bildl. RARP 8: 171 (1660). — numera anslutande sig till a. Dråpliga historier, hvilkas fantastiska utväxter .. måste amputeras af Dinas sanningsälskande kritik. Lundquist Konstn. 30 (1890). Om jag ägde energi och förmåga att genomföra denna amputation af mitt eget själslif. Geijerstam Medus. 171 (1895).
Särskild förbindelse:
AMPUTERA BORT1010 4. gm amputerande aflägsna. Amputera bort en svulst. — bildl. Han ville amputera bort henne (dvs. utplåna denna kvinna ur sitt medvetande l. minne), men hon satt redan fast som en växt. Strindberg Tjensteqv. 3: 105 (1887).
Ssgr: A: AMPUTATIONS-BESTICK10— l. 0103~02
-KNIF~2. Publ. handl. 12: 35 (1780). Svalin (c. 1847).
-MÖSSA. (†) ett slags förband för ändan af en amputerad lem. Acrel Chir. händ. 554 (1775).
-STUMP~2. om den efter amputationen kvarsittande delen af en lem. Wretlind Läkareb. 1: 43 (1893).
-SÅG~2. Publ. handl. 12: 38 (1780). Svalin (c. 1847).
B: AMPUTERINGS-APPARAT1030~102, -KNIF~2, -SÅG~2. Dalin (1850).
Spoiler title
Spoiler content