SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANTISEMITISK an1tisemi4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[efter t. antisemitisch; jfr fr. antisémitique]
adj. till föreg. o. följ. Den i våra dagar s. k. antisemitiska rörelsen. NF 7: 1398 (1884). En antisemitisk tidning. C. G. Laurin i Ord o. bild 1899, s. 500.
Spoiler title
Spoiler content