SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANTYDELSE, r. l. f.; pl. -er.
(†) vbalsbst. till ANTYDA. Lind (1749, under deutung). — särsk. till ANTYDA 4, konkretare. Omqvädena .. bestå (ofta) i korta, symboliska antydelser, som endast i närmare sammanhang med visan och sångaren äro begripliga. Geijer I. 3: 386 (1817). Strinnholm Hist. 4: 656 (1852).