SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
APTITLIGHET apti4tlig~he1t l. (i sht i Svld) 030~2, sällan APPETITLIGHET ap1e-, r. l. f.; best. -en.
egenskap(en) att vara aptitlig; smaklighet, behaglighet; förföriskhet. Meurman (1846). E. Flygare-Carlén enl. Kindblad (1867). Bildt Italien 59 (1896).
Ssg: APTITLIGHETS-0300~, sällan APPETITLIGHETS-SYNPUNKT10300~20 l. ~02. Ur aptitlighetssynpunkt lemnar palmin (dvs. renadt kokosfett) intet öfrigt att önska. K. Sondén i Tekn. tidskr. 1899, A. K. s. 62.
Spoiler title
Spoiler content