SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
ARKAISK arka4isk, äfv. -a4isk l. -aj4sk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. archaisch, eng. archaic, fr. archaïque af gr. ἀρχαϊκός, gammaldags, forntida, till ἀρχαῖος (se föreg.); jfr ARKEISK]
fornåldrig, ålderdomlig, som bär prägel af en tidig period l. en begynnande, primitiv kultur. Den äldsta arten (af den grekiska keramikens alster) är den så kallade archaiska, som i synnerhet fabricerades i Korinth i det 6:te århundradet f. Chr. och ännu tidigare. Tekn. tidn. 1871, s. 33. Äfven sedan kursivstilen hunnit utbildas och blifvit den vid tegelinskrifter vanliga, använde man .. ofta i Ninive den arkaiska stilen. E. H. Tegnér i UVTF 12: 41 (1875). Pheidias' stränga, ännu något arkaiska Athenastaty. Schück Världslitt. 1: 40 (1898).
Spoiler title
Spoiler content