SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
ARKEISK arke4isk, äfv. -kä4isk l. -käj4sk, adj.
Etymologi
[jfr t. archæisch, efter eng. archæan, bildadt af gr. ἀρχαῖος (jfr ARKAISK)]
(nytt ord) geol. som härrör från l. tillhör den äldsta geologiska perioden; jfr AZOISK; särsk. i förb. (den) arkeiska serien l. formationen o. d., ursystemet, urformationen, urberget. Nathorst Jord. hist. 57 (1888). Ursystemets (arkeiska seriens) bergarter äro af mångahanda slag, såsom gnejser, hälleflintgnejser och hälleflintor, graniter, porfyrer, gabbro, dioriter och hyperiter m. fl. Sv:s land o. folk 35 (1901).
Spoiler title
Spoiler content