SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1901  
AROMATISERA ar1omat1ise4ra l. ar1å- l. ar1ω-, äfv. -ma1t-, l. 010—, äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[efter t. aromatisieren, fr. aromatiser, af lat. aromatizare, af gr. ἀρωματίζειν, afl. af ἄρωμα (se AROM); jfr eng. aromatize]
(mindre br.) farmak. förläna arom åt (ngt). Aromatiseradt glycerin. Pharm. tidskr. 1865, s. 185. Vissa tesorter ”aromatiseras” på det sätt, att man under beredningen tillblandar åtskilliga välluktande blommor. O. T. Sandahl i NF 15: 1459 (1891).
Spoiler title
Spoiler content