SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
AUTODIDAKTISK a͡u1todidak4tisk l. -tå- l. -tω-, äfv. a͡ω1-, äfv. AVTODIDAKTISK av1-, adj.; adv. -T.
adj. till AUTODIDAKT I: som hör till l. grundar sig på l. vunnits gm studier gjorda på egen hand; själflärd. En ung svägerska, som .. sysselsätter sig med att måla blomsterstycken, .. tillbedes såsom ett stort avtodidaktiskt snille. Atterbom Minnen 568 (1819). Jag (hade) försökt att på autodidaktisk väg tillägna mig nämnda (undersöknings-)metoder. Huss Skizzer 25 (c. 1885). Han utbildade sig autodidaktiskt till porträttmålare. SD 1902, nr 465, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content