SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
-AXIG ~ak2sig, adj.1, bl. ss. senare led i ssgr.
Etymologi
[bildadt till AX, sbst.1; jfr t. -ährig]
i sht bot. med (så l. så många l. så l. så beskaffade) ax. — jfr EN-, TVÅ-, TRE-AXIG osv. samt FLER-, FÅ-, GLES-, HVIT-, KORT-, LÅNG-, RÖD-, TÄT-AXIG m. fl.
Spoiler title
Spoiler content